Protetyka
●korony porcelanowe
●odbudowa na implantach
●wkłady koronowo-korzeniowe
●mosty
●protezy szkieletowe
●protezy bezklamrowe oparte na zamkach i zasuwach
●protezy częściowe i całkowite akrylowe